Bài tập trắc nghiệm hai mặt phẳng vuông góc có đáp án và lời giải

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài tập trắc nghiệm hai mặt phẳng vuông góc có đáp án và lời giải

  Tài liệu gồm 70 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn 108 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết về chủ đề hai mặt phẳng vuông góc trong chương trình Hình học 11 chương 3, giúp học sinh khối 11 học tốt chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian, học sinh khối 12 ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán.

  Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm hai mặt phẳng vuông góc có đáp án và lời giải:
  Phần A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.
  Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết (Trang 1).
  Dạng 2. Xác định quan hệ vuông góc giữa hai mặt phẳng, mặt phẳng với đường thẳng, đường thẳng với đường thẳng (Trang 4).
  + Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, đường thẳng vuông góc với đường thẳng (Trang 4).
  + Hai mặt phẳng vuông góc (Trang 4).
  Dạng 3. Xác định góc giữa hai mặt phẳng (Trang 6).
  + Góc của mặt phẳng bên với mặt phẳng đáy (Trang 6).
  + Góc của hai mặt phẳng bên (Trang 10).
  + Góc của hai mặt phẳng khác (Trang 13).
  Dạng 4. Một số câu hỏi liên quan (Trang 15).

  Phần B. Lời giải chi tiết.
  Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết (Trang 18).
  Dạng 2. Xác định quan hệ vuông góc giữa hai mặt phẳng, mặt phẳng với đường thẳng, đường thẳng với đường thẳng (Trang 19).
  + Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, đường thẳng vuông góc với đường thẳng (Trang 19).
  + Hai mặt phẳng vuông góc (Trang 21).
  Dạng 3. Xác định góc giữa hai mặt phẳng (Trang 26).
  + Góc của mặt phẳng bên với mặt phẳng đáy (Trang 26).
  + Góc của hai mặt phẳng bên (Trang 42).
  + Góc của hai mặt phẳng khác (Trang 53).
  Dạng 4. Một số câu hỏi liên quan (Trang 62).


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU