Bài tập trắc nghiệm mũ và logarit – Nguyễn Đại Dương

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 43 trang với các bài toán trắc nghiệm chọn lọc được chia thành các phần:
  + Lũy thừa: 65 câu
  + Logarit: 55 câu
  + Hàm số mũ và hàm số logarit: 73 câu
  + Phương trình mũ và phương trình logarit: 132 câu
  + Bất phương trình mũ và phương trình logarit: 78 câu

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU