Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 153 trang tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chương 3: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án, các bài toán được chọn lọc trong các đề thi thử môn Toán. Tài liệu được biên soạn được nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng, Tạ Nguyễn Đình Đăng, Vương Phú Quý, Nguyễn Viết Sinh.
  Nội dung tài liệu:
  §1. Nguyên hàm
  §2. Tích phân
  §3. Ứng dụng của tích phân trong tính diện tích hình phẳng
  §4. Ứng dụng của tích phân trong tính thể tích khối tròn xoay
  §5. Ứng dụng của tích phân vào các bài toán khác (ví dụ đồ thị của đạo hàm …)
  §6. Các bài toán thực tế

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU