Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 97 trang tóm tắt lý thuyết và tuyển tập các bài toán chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. Tất cả các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết.
  Bài 1. Nguyên hàm
  Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm

  + Vấn đề 1. Phương pháp đổi biến số
  + Vấn đề 2. Phương pháp lấy nguyên hàm từng phần
  Bài 3. Tích phân
  + Vấn đề 1. Tính chất tích phân
  + Vấn đề 2. Tích phân cơ bản
  + Vấn đề 3. Ứng dụng thực tiễn
  Bài 4. Một số phương pháp tính tích phân
  + Vấn đề 1.1. Phương pháp đổi biến số loại 1
  + Vấn đề 1.2. Phương pháp đổi biến số loại 2
  + Vấn đề 2. Phương pháp tích phân từng phần
  + Vấn đề 3. Tích phân ẩn hsm số
  Bài 5. Ứng dụng của tích phân
  + Vấn đề 1. Tính diện tích hình phẳng
  + Vấn đề 2. Tính thể tích khối tròn xoay

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU