Bài tập Trắc nghiệm vấn đề Mệnh đề và Mệnh đề chứa biến – Nguyễn Minh Tiến

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  human-brain.jpg
  LTTK Education xin gửi đến bạn đọc tuyển chọn tài liệu Bài tập Trắc nghiệm Vấn đề Mệnh đề và Mệnh đề chứa biến do tác giả Nguyễn Minh Tiến biên soạn. Tài liệu gồm 16 trang được viết về vấn đề Mệnh đề và Mệnh đề chứa biến thuộc chuyên đề Mệnh đề - tập hợp (chương I - SGK Toán Đại số 10). Các kiến thức được đề cập trong tài liệu bao gồm:
  upload_2020-5-23_15-32-26.png Kiến thức cơ bản
  upload_2020-5-23_15-33-21.png 1. Mệnh đề
  upload_2020-5-23_15-33-22.png 2. Mệnh đề phủ định
  upload_2020-5-23_15-33-24.png 3. Mệnh đề kéo theo
  upload_2020-5-23_15-33-25.png 4. Mệnh đề đảo
  upload_2020-5-23_15-33-26.png 5. Mệnh đề tương đương
  upload_2020-5-23_15-33-27.png 6. Kí hiệu ∀ (với mọi) và ∃ (tồn tại)
  upload_2020-5-23_15-32-31.png Câu hỏi trắc nghiệm được phân theo độ khó (Cấp độ Dễ; Cấp độ Vừa, Cấp độ Khó) kèm theo đáp án, được biên soạn với 2 phần là:
  upload_2020-5-23_15-33-30.png 1. Mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo
  upload_2020-5-23_15-33-31.png 2. Mệnh đề tương đương, mệnh đề chứa biến
  Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho quý bạn đọc. Chúc quý bạn đọc thành công!

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU


  N̴ế̴u̴ ̴b̴ạ̴n̴ ̴c̴ứ̴ ̴m̴ã̴i̴ ̴n̴g̴h̴ĩ̴ ̴v̴ề̴ ̴đ̴i̴ề̴u̴ ̴m̴ì̴n̴h̴ ̴m̴u̴ố̴n̴ ̴l̴à̴m̴ ̴h̴a̴y̴ ̴đ̴i̴ề̴u̴ ̴m̴ì̴n̴h̴ ̴h̴y̴ ̴v̴ọ̴n̴g̴ ̴s̴ẽ̴ ̴x̴ả̴y̴ ̴r̴a̴,̴ ̴b̴ạ̴n̴ ̴c̴h̴ẳ̴n̴g̴ ̴l̴à̴m̴ ̴đ̴ư̴ợ̴c̴ ̴g̴ì̴ ̴v̴à̴ ̴c̴h̴ẳ̴n̴g̴ ̴g̴ì̴ ̴s̴ẽ̴ ̴x̴ả̴y̴ ̴r̴a̴.̴ ̴-̴ ̴J̴o̴e̴ ̴D̴i̴m̴a̴g̴g̴i̴o̴
   

  Các file đính kèm: