Bài tập tự luận và trắc nghiệm hệ trục tọa độ trong mặt phẳng – Lê Bá Bảo

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 19 trang viết về chủ đề hệ trục tọa độ trong mặt phẳng thuộc chương 3 Hình học lớp 10. Nội dung tài liệu gồm các phần sau:

  I. LÝ THUYẾT
  1. Trục tọa độ
  + Trục tọa độ
  + Tọa độ của vectơ và của điểm trên trục
  + Độ dài đại số của vectơ trên trục
  2. Hệ trục tọa độ
  + Hệ trục tọa độ
  + Tọa độ của vectơ đối với hệ trục tọa độ
  + Tọa độ của một điểm đối với hệ trục tọa độ
  II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
  III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU