Bài tập tự luận và trắc nghiệm tích phân – Đặng Ngọc Hiền

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 17 trang tuyển chọn các bài tập tự luận và trắc nghiệm tích phân do thầy Đặng Ngọc Hiền biên soạn, có đáp án. Các bài tập được phân thành các dạng bài:
  Loại 1. Định nghĩa và tính chất của tích phân
  Loại 2. Tính tích phân bằng cách sử dụng bảng nguyên hàm
  Loại 3. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 1, loại 2
  Loại 4. Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần
  Loại 5. Một số dạng tích phân đặc biệt

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU