Bồi Dưỡng Hóa Học 12 - Huỳnh Văn Út

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 17/6/19

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I. ESTE – LIPIT
  A. Kiến thức cơ bản.
  B. Bài tập áp dụng.
  C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
  CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT (GLUXIT)
  A. Kiến thức cơ bản.
  B. Bài tập áp dụng.
  C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
  CHƯƠNG III: AMIN - AMINO AXIT – PROTEIN
  A. Kiến thức cơ bản.
  B. Bài tập áp dụng.
  C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
  CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
  A. Kiến thức cơ bản.
  B. Bài tập áp dụng.
  C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
  CHƯƠNG V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
  A. Kiến thức cơ bản.
  B. Bài tập áp dụng.
  C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
  CHƯƠNG VI: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM
  A. Kiến thức cơ bản.
  B. Bài tập áp dụng.
  C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
  CHƯƠNG VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
  A. Kiến thức cơ bản.
  B. Bài tập áp dụng.
  C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).


  01.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục