Các bài toán về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong hình học phẳng - Vũ Hữu Bình

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Các bài toán về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong hình học phẳng - Vũ Hữu Bình

  LTTK Education xin giới thiệu với bạn đọc Các bài toán về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong hình học phẳng - Vũ Hữu Bình để bạn đọc tham khảo học tập những điều bổ ích mà tài liệu này mang lại nhé! Chúc các em học tập thật tốt và mang lại nhiều kết quả khả quan cho bản thân nhé!

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU

  _— LỜỒI NÓI ĐẦU
  Các em. học sinh thân mến,
  Cuốn sách này giới thiệu uới các em các bài toán uê giá
  trị lớn nhất, nhỏ nhốt trong hình học phẳng, còn gọi lồ toán cực
  trị bình học. Cúc em không thường gốp cóc bài toún đựng này
  trong cóc sách giáo khoa môn Tbón, bỏi chúng thường là những
  bài toứn khó. Cuốn sóch sẽ giúp cúc em bót khó khăn, tiến tới
  tự mình giải dược cóc bùi toán dạng này, uè khi dó chắc chắn _
  các em sẽ thấy đó là những bài toán lí thú.
  Các bài toán cục trị thường không cho sẵn diều phốt chúng
  mình, chúng dòi hỏi các em phải tự mình tìm lấy kết quả của
  bài toán. Đối uới bài toón cục trị thường có nhiều con đường
  đề di đến dích, trong đó có những cách giải ngắn gọn, hợp Ì\,
  đôi khi có cả những phương ứớn độc đáo uờ sóng tạo. Các bài
  toán cực trị còn gắn toán học uới thục tiễn, bói uiệc đi tìm
  những cói lớn nhất, nhỏ nhốt, nhiều nhất, ít nhất... chính là _
  _ di từm những cúi tối ưu thường được đặt ra trong đời sống Uuà
  kỉ thuật. _ _
  Cuốn sách gồm ba chương. Chương ïÏ giới thiệu cúc phương _
  pháp thường dùng đề giải toán cực trị hình học. Chương IÏ
  giới thiệu cóc bài toón cục trị hình học được sốp xếp theo cúc
  nội dung oề tam gióc, uề tú giác, 0uề tam giác đồng dạng, Uề
  đường tròn nhằm giúp các em học sinh thuộn tiện sử dụng
  trong quớ trình học Tbún ỏ cóc lớp 7, 8, 9. Chương III giới

  thiệu một số dề thi học sinh giỏi toún trong nước 0à ngoài nước
  _ Uề cực trị hình học.
  ` Các em hãy cố gúng tự mình giải các bài tập trong sách
  trước khi xem lời giải hoặc chỉ dẫn, diều đó sẽ giúp cúc em
  học Tbén có hiện quả 0à dược hưởng niềm Uuui khi tự mình |
  _ giải được bài toứn. _ |
  Cuối cùng cóc tác giủd mong được sự góp ý của cóc thầy cô.
  giúo Uờ các em học sinh đề trong cúc lần tói bản sau cuốn |
  sóch được hoàn hỏo hơn. "
  _
  _ CÁC TÁC GIÁ