Các câu dưới đây đúng hay sai khi nói Hiện tượng đá lở từ sườn núi xuống chân núi là biểu hiện của quá trình bóc mòn.

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Các câu dưới đây đúng hay sai ?
  a) Hiện tượng đá lở từ sườn núi xuống chân núi là biểu hiện của quá trình bóc mòn.
  O Đúng.
  O Sai.
  b) Hoạt động của sông ngòi bao gồm cả 3 quá trình : bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ. *
  O Đúng.
  O Sai.
  c) Sóng là nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành địa hình ở miền bờ biển.
  O Đúng.
  O Sai.
  d) Quá trình bóc mòn do nước chảy được gọi là mài mòn.
  O Đúng.
  O Sai.
  Giải:
  - Hiện tượng đá lở từ sườn núi xuống chân núi là biểu hiện của quá trình bóc mòn.
  Sai
  - Hoạt động của sông ngòi bao gồm cả 3 quá trình : bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ.
  Đúng.
  - Sóng là nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành địa hình ở miền bờ biển.
  Đúng.
  - Quá trình bóc mòn do nước chảy được gọi là mài mòn.
  Sai