Các câu dưới đây đúng hay sai khi nói về Nguyên nhân hình thành gió mùa

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Các câu dưới đây đúng hay sai ?
  a) Nguyên nhân hình thành gió mùa chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa. từ đó có sự thay đổi của các vùng khí áp cao và khí áp thấp ở lục địa và đại dương theo mùa.
  O Đúng.
  O Sai.
  b) Nguyên nhân hình thành gió đất, gió biển là sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa đất và biển trong ngày đêm. từ đó dản tới sự chênh lệch khí áp giữa đất và biển trong ngày đêm. *
  O Đúng.
  O Sai.
  Giải:
  a) Nguyên nhân hình thành gió mùa chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đikhông đều giữa lục địa và đại dương theo mùa từ đó có sự thay đổi của các vùng khí áp cao và khí áp thấp ở lục địa và đại dương theo mùa.
  Đúng.
  b) Nguyên nhân hình thành gió đất, gió biển là sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa đất và biển trong ngày đêm từ đó dẫn tới sự chênh lệch khí áp giữa đất và biển trong ngày đêm.
  Đúng