Các câu dưới đây đúng hay sai? Nguyên nhân chủ yếu gây ra các hiện tượng sóng và dò/ig biển là gió.

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Các câu dưới đây đúng hay sai ?
  a) Nguyên nhân chủ yếu gây ra các hiện tượng sóng và dò/ig biển là gió.
  O Đúng.
  O Sai.
  b) Ở vĩ độ thấp của bán cầu Nam, các dòng biển tạo thành hoàn lưu chảy theo chiều kim đồng hồ ; ở bán cầu Bắc theo chiều ngược lại.
  O Đúng.
  O Sai.
  Giải:
  a) Nguyên nhân chủ yếu gây ra các hiện tượng sóng và dò/ig biển là gió.
  Đúng.
  b) Ở vĩ độ thấp của bán cầu Nam, các dòng biển tạo thành hoàn lưu chảy theo chiều kim đồng hồ; ở bán cầu Bắc theo chiều ngược lại.
  Sai.