Các câu dưới đây đúng hay sai về Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Các câu dưới đây đúng hay sai ?
  a) Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất.
  O Đúng.
  O Sai.
  b) Lớp vỏ địa lí bao gồm toàn bộ khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển.
  O Đúng.
  O Sai.
  c) Trong lớp vỏ địa lí có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau giữa khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển.
  O Đúng.
  O Sai.
  Giải:
  a) Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất.
  Đúng
  b) Lớp vỏ địa lí bao gồm toàn bộ khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển.
  Đúng
  c) Trong lớp vỏ địa lí có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau giữa khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển
  Đúng