Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

  Tài liệu gồm 138 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn các câu hỏi và bài toán trắc nghiệm đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Hình học 11 chương 2, bước đầu làm quen với các bài toán hình học không gian.

  Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song:
  CHỦ ĐỀ 1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN
  + Dạng toán 1. Lý thuyết cần nắm vững.
  + Dạng toán 2. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng.
  + Dạng toán 3. Tìm giao điểm.
  + Dạng toán 4. Tìm thiết diện.
  + Dạng toán 5. Bài toán đồng quy, thẳng hàng.
  + Dạng toán 6. Bài toán tỉ số.

  CHỦ ĐỀ 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
  + Dạng toán 1. Câu hỏi lý thuyết.
  + Dạng toán 2. Một số bài toán liên quan đến hai đường thẳng song song.
  + Dạng toán 3. Sử dụng yếu tố song song để tìm giao tuyến.
  + Dạng toán 4. Sử dụng yếu tố song song tìm thiết diện.
  CHỦ ĐỀ 3. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG
  + Dạng toán 1. Câu hỏi lý thuyết.
  + Dạng toán 2. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
  + Dạng toán 3. Xác định thiết diện và một số bài toán liên quan.
  CHỦ ĐỀ 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
  + Dạng toán 1. Câu hỏi lý thuyết.
  + Dạng toán 2. Hai mặt phẳng song song.
  + Dạng toán 3. Xác định thiết diện.
  CHỦ ĐỀ 5. PHÉP CHIẾU SONG SONG


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU