Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích vào vở học theo mẫu bảng (SGK trang 15)

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích vào vở học theo mẫu bảng (SGK trang 15).
  Lời giải chi tiết
  Mùa
  Khu vực
  Hướng gió chính
  Từ áp cao đến áp thấp
  Mùa đôngĐông ÁTây BắcÁp cao Xi-bia đến áp thấp A-lê-út
  Đông Nam ÁĐông Bắc hoặc hướng BắcÁp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo Ô-xtrây-li-a
  Nam ÁĐông BắcÁp cao Xi-bia đến áp thấp Nam Phi
  Mùa hạĐông ÁĐông NamÁp cao Ha-oai đến ấp thấp I-ran
  Đông Nam ÁTây Nam hoặc hướng NamÁp cao Ô-xtrây-li-a đến áp thấp I-ran
  Nam ÁTây NamÁp cao Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-ran