Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là: ....................
  Lời giải chi tiết
  Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là: độ phì.