Các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi nào là chủ yếu?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào hình 8.1, em hãy cho biết:
  - Các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi nào là chủ yếu?
  - Khu vực Tây Nam Á và các vùng ôn nội địa có những loại cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến nhất?

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  - Các cây trồng, vật nuôi chủ yếu của khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á:
  + Cây trồng: lúa gạo, lúa mì, ngô, chè, bông, cao su, dừa, cọ dầu.C
  + Vật nuôi: trâu, bò, lợn, cừu.
  - Các cây trồng, vật nuôi chủ yếu của khu vựcTây Nam Á và nội địa là:
  + Cây trồng: lúa mì, bông, chà là, ngoài ra có cây chè.
  + Vật nuôi: cừu, trâu bò.