Các phương pháp giải PT – BPT – HPT Mũ và Logarit – Nguyễn Trung Kiên

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 15/7/18
  Tài liệu Các phương pháp giải phương trình – bất phương trình – hệ phương trình Mũ và Logarit của thầy Nguyễn Trung Kiên gồm 54 trang. Tài liệu tóm gọn các phương pháp giải và một số ví dụ mẫu của PT-BPT-HPT Mũ và Logarit.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục