Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển và đại dương nào?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết:

  01.jpg

  - Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển và đại dương nào?
  - Sông Mê Công (Cửu Long) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào?

  Lời giải chi tiết
  - Vùng Bắc Á có:
  + Sông Ô-bi bắt nguồn từ dãy An-tai và U-ran, đổ ra Bắc Băng Dương.
  + Sông I-ê-nit-xây bắt nguồn từ Dãy Xai-an, đổ ra Bắc Băng Dương.
  + Sông Lê –na bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc dãy Labla-rô-rô-vôi, đổ ra Bắc Băng Dương.
  - Vùng Đông Á có:
  + Sông A-mua: bắt nguồn từ sơn nguyên phía nam dãy Labla-rô-rô-vôi, đổ ra Thái Bình Dương.
  + Sông Hoàng Hà: bắt nguồn từ dãy Nam Sơn, đổ ra Thái Bình Dương.
  + Sông Trường Giang: bắt nguồn từ dãy Côn Luận đổ ra Thái Bình Dương.
  - Sông Mê Công (Cửu Long) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng.