Các vòng tròn vuông góc với các kinh tuyến trên bề mặt Địa Cầu được gọi là gì?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪