Cách để Chăm sóc chim đâm vào cửa sổ

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV01
  Đăng lúc: 12/8/19
   

  Các file đính kèm:

  • 1.jpg
   1.jpg
   Kích thước:
   51.4 KB
   Đọc:
   10
  • 2.jpg
   2.jpg
   Kích thước:
   54.6 KB
   Đọc:
   10
  • 3.jpg
   3.jpg
   Kích thước:
   30.3 KB
   Đọc:
   10
  • 4.jpg
   4.jpg
   Kích thước:
   47.5 KB
   Đọc:
   10
  • 5.jpg
   5.jpg
   Kích thước:
   46.3 KB
   Đọc:
   10
  • 6.jpg
   6.jpg
   Kích thước:
   56.2 KB
   Đọc:
   10
  • 7.jpg
   7.jpg
   Kích thước:
   54.1 KB
   Đọc:
   10
  • 8.jpg
   8.jpg
   Kích thước:
   48.5 KB
   Đọc:
   10
  • 9.jpg
   9.jpg
   Kích thước:
   60.7 KB
   Đọc:
   10

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục

 2. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV01
  Đăng lúc: 12/8/19
   

  Các file đính kèm:

  • 10.jpg
   10.jpg
   Kích thước:
   35.7 KB
   Đọc:
   10
  • 11.jpg
   11.jpg
   Kích thước:
   37.9 KB
   Đọc:
   9
  • 12.jpg
   12.jpg
   Kích thước:
   95.4 KB
   Đọc:
   10