[cargo-partner Logistics] Profile Company

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-cargo-partner-Logistics.png

  ✼ Established in 1983
  ✼ An International info-logistics service provider operating worldwide and headquartered in Vienna, Austria.
  ✼ Network - cargo-partner owned network in Western, Eastern and Central Europe, North East Asia, South East Asia, Oceania, Indian Subcontinent and North America.

  cargo-partner provides air, sea, land transport, warehousing and supply chain solutions for a wide range of industries all around the world.

  Our focus on quality assurance and sustainable progress enables us to provide fast and efficient solutions and ensure the long-term success of our company, our clients, our employees, and our industry. Our company-wide continuous improvement process is based on our passion for excellence and our firm belief in economical, ecological, and social sustainability. We are fully integrated with state-of-the-art IT systems operated through our network of over 140 own offices and closely connected to forwarding agents, carriers, public authorities and service providers.
  (Việc chúng tôi tập trung vào đảm bảo chất lượng và sự tiến bộ bền vững cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả đồng thời đảm bảo sự thành công lâu dài của công ty, khách hàng, nhân viên và ngành công nghiệp của chúng tôi. Quá trình cải tiến liên tục, toàn diện trên toàn bộ mạng lưới của công ty chúng tôi dựa trên niềm đam mê để trở nên xuất sắc và niềm tin vững chắc vào sự bền vững của sự phát triển kinh tế, sinh thái và xã hội. Chúng tôi được tích hợp đầy đủ với các hệ thống CNTT tiên tiến được vận hành thông qua mạng lưới hơn 140 văn phòng và kết nối chặt chẽ với các đại lý giao nhận, nhà chuyên chở, cơ quan công quyền và các nhà cung ứng dịch vụ.)

  ✼ Certificates
  ISO 9001* & ISO 14001*
  ISO Pharma*
  IFS* – International Featured Standard – Food
  GDP* – Good Distribution Practice
  NMFTA – SCAC Certificate
  HQ SEA CTLT – Bond Verification Certificate
  QEP – Qualified Envirotainer Provider*
  AEO*
  * in certain countries

  ✼ Memberships
  FIATA - Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés
  IATA - International Air Transport Association
  ILN - International Logistic Network

  Theo LTTK Group tổng hợp