Câu Hỏi Trắc Nghiệm - Chuyên Đề Từ Vựng Tiếng Anh - Vĩnh Bá

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Cuốn sách này là bộ sưu tập các câu trắc nghiệm từ vựng được chia thành 22 chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Trong từng chủ điểm, học sinh có thể tìm thấy những câu hỏi khác nhau nhưng cùng đưa đến một từ trả lời giống nhau - sự lặp lại này là dịp để kiểm tra trí nhớ về từ vựng.

  13.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU