Chính tả (Nghe-Viết): Bé nhìn biển

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu 1. Viết vào chỗ trống tên các loài cá:
  * Bắt đầu bằng “ch”:
  cá chim, cá chạch, cá chuối, cá chày, cá chẻm, cá chuồn.
  * Bắt đầu bằng chữ “tr”:
  Cá trám, cá trê, cá trôi, cá tràu...
  Câu 2. Điền các tiếng:
  a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” có nghĩa như sau:

  - Em trai của bố: chú.
  - Nơi em đến học hàng ngày: trường học.
  - Bộ phận cơ thể dùng để di: chân
  b.Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:
  - Trái nghĩa với khó: dễ.
  - Chỉ bộ phận cơ thể ở ngay dưới đầu: cổ.
  - Chỉ bộ phận cơ thế dùng để ngửi: mũi.