Chính tả (Nghe-Viết): Gió

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu 1. Điền vào chỗ trống:
  a) “s” hoặc “x” b) “iết” hoặc “iếc”
  Hoa sen, xen lẫn làm việc, bữa tiệc
  Hoa súng, xúng xính thời tiết, thương tiếc
  Câu 2.Tìm và ghi và chỗ trống các từ:
  a) Chứa tiếng có âm "s" hoặc "x" có nghĩa như sau:
  * Mùa đầu tiên trong bốn mùa là: mùa xuân
  b). Chứa tiếng có vần “iết” hoặc “iếc”, có nghĩa như sau:
  * Nước chảy rất mạnh: chảy xiết.
  * Tai nghe rất kém: điếc.