Chính tả (Nghe-Viết): Mưa bóng mây

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
  a) (sương, xương): sương mù. xương rồng
  — (sa, xa): đất phù sa, đường xa
  — (sót, xót): xót xa, thiếu sót
  b) (chiết, chiếc): chiết cành, chiếc lá
  — (tiết, tiếc): nhớ tiếc, tiết kiệm
  — (biết, biếc): hiểu biết, xanh biếc