Chính tả (Nghe-Viết): Sân chim

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu 1. Điền vào chỗ trống:
  a. “tr” hoặc “ch”b. “uốt” hoặc “uốc”
  - đánh trống, chống gậy
  - chèo bẻo, leo trèo
  - quyển truyện, câu chuyện
  - uống thuốc, trắng muốt
  - bắt buộc, buột miệng
  - chải chuốt, chuộc lỗi

  Câu 2. Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi ghi vào chỗ trống.

  TiếngCâu
  a. Bắt đầu bằng:
  - "tr": trắng, trời, trôi
  - "ch": chơi, chuyền
  - Những đám mây trắng trôi nhè nhẹ, trên bầu trời.
  - Cậu bé rong chơi suốt ngày.
  - Các bạn chuyền tay nhau đọc một quyển truyện hay.
  b. Có vần:
  - "uốc": buộc, đuốc
  - "uốt": (trắng) muốt, tuột, suốt
  - Không ai bắt buộc cậu cả, vậy mà cậu cứ ngồi lì trong phòng giải xong bài toán mới đi chơi.
  - Ngọn đuốc bùng cháy trong đêm.
  - Hoa có hàm răng trắng muốt.
  - Cậu cầm cho chắc đừng để tuột nhé!
  - Mưa tầm tã suốt cả tuần nay.