Cho biết sự khác nhau giữa frông và dải hội tụ nhiệt đới

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho biết sự khác nhau giữa frông và dải hội tụ nhiệt đới.
  Giải:

  Sự khác nhau cơ bản giữa dải hội tụ nhiệt đới và frông:
  + Dải hội tụ nhiệt đới là mặt tiếp xúc cùa khối khí Xích đạo bán cầu Bắc và Nam, đây đều là hai khối khí có cùng tính chất nóng ẩm.
  + Trong khi frông là mặt tiếp xúc cùa hai khối khí có nguồn gốc khác nhau và khác biệt nhau về tính chất vật lí.