Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau đây

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau đây:
  - Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống.
  - Bảo vệ môi trường sinh thái.
  Trả lời
  - Giá trị về kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống.
  + Tài nguyên thực vật cung cấp tinh dầu, nhựa, chất nhuộm, dùng làm thuốc, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp...
  + Tài nguyên động vật cung cấp cho ta nhiều sản phẩm để làm thức ăn, làm thuốc và làm đẹp cho con người.
  + Là cơ sở phát triển du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học...
  - Giá trị về bảo vệ môi trường sinh thái:
  + Điều hòa khí hậu, giữ cho môi trường không khí trong lành.
  + Bảo vệ đất, chống xói mòn.
  + Cố định bãi bồi, chắn gió, sóng...
  + Hạn chế thiên tai lũ bùn, lũ quét, lũ đá...