Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Ngữ văn 6

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài
  1. Mục đích và yêu cầu tiết học
  • Mở rộng hiểu biết về kiến thức văn học, văn hóa dân gian đia phương.
  • giáo dục lòng tự hào về quê hương, xứ sở của mình.
  2. Thảo luận nhóm
  • Giáo viên chia lớp làm 2 nhóm, mỗi nhóm trả lời 1 vấn đề đã nêu trong SGK.
   • Nhóm 1: Giới thiệu cảnh đẹp của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở địa phương nơi em sinh sống.
    • Yêu cầu nêu:
     • Tên di tích hoặc danh lam thắng cảnh? Ở đâu?
     • Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử có từ bao giờ hoặc được phát hiện khi nào? Do ai? Nhân tạo hay cảnh đẹp tự nhiên?
     • Vẻ đẹp và sức hấp dẫn.
     • Ý nghĩa lịch sử
     • Gía trị kinh tế, du lịch của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử.
   • Nhóm 2: Trình bày vấn đề môi trường và việc bảo vệ, giữ gìn môi trường ở quê hương em.
    • Yêu cầu nêu:
     • Môi trường ở địa phương em có xanh, sạch, đẹp hay không?
     • Có những yếu tố nào về môi trường đang bị vi phạm?
     • Đại phương và trường em có những chủ trương hay chính sách gì để bảo vệ, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, giũ môi trường xanh, sạch, đẹp hay không?
  3. Trình bày kết quả
  • Sau khi hoàn thành, giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm trình bày trước lớp kết quả thảo luận theo 2 hình thức đã nêu.
  • Giáo viên biểu dương nhóm có phần trình bày tốt.
  4. Tổng kết và đánh giá
  • Cuối giờ, giáo viên tổng kết, đánh giá nội dung và ý nghĩa bài học.

  Bài tập minh họa
  Bài tập: Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử ở địa phương em.
  Ví dụ:

  1.

  "Ai lên làng Quỷnh hái chè,
  Hái dăm ba lá xuống khe ta ngồi!
  Muốn ăn cơm trắng cá mè,
  Thì lên làng Quỷnh hái chè với anh.
  Muốn ăn cơm trắng cá rô,
  Thì lên làng Quỷnh quẩy bồ cho anh!"

  2.
  "Hà Nội ba mươi sáu phố phường
  Hàng Gai, hàng Đường, hàng Muối trắng tinh.
  Từ ngày ta phải lòng mình
  Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen.
  Làm quen chẳng được nên quen
  Làm bạn mất bạn ai đền công cho".

  3.

  "Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
  Đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng."

  4.

  "Ai về Hà nội ngược nước Hồng Hà

  Buồm giong ba ngọn vui đà nên vui
  Đường về xứ Lạng mù xa..
  Có về Hà nội với ta thì về
  Trên trời có đám mây xanh,
  Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng"

  5.

  "Ai đi trẩy hội chùa Hương
  Làm ơn gặp khách thập phương hỏi giùm
  Mớ rau sắng, quả mơ non
  Mơ chua sắng ngọt, biết còn thương chăng?"


  6.

  "Ngày xuân cái én xôn xao
  Con công cái bán ra vào chùa Hương.
  Chim đón lối, vượn đưa đường
  Nam mô đức Phật bốn phương chùa này".