Chuyên đề giới hạn của dãy số – Huỳnh Ái Hằng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 19 trang hướng dẫn giải các bài toán giới hạn của dãy số thông qua các ví dụ minh họa có lời giải chi tiết và các bài tập trắc nghiệm ôn luyện có đáp án.
  I – Lý thuyết
  1. Định lí 1
  2. Các phép toán
  + Định lý 1: Nguyên lý Weierstrass
  + Định lý 2: Định lý kẹp giữa
  +Các kết quả quan trọng
  3. Một và quy tắc tìm giới hạn dãy số
  II – Bài tập trắc nghiệm minh họa
  Gồm 28 bài có giải chi tiết
  III – Bài tập trắc nghiệm tự luyện
  Gồm 71 bài có đáp án

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU