Chuyên đề giới hạn – Nguyễn Bảo Vương

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 22/7/18
  Tài liệu gồm 105 trang phân dạng và hướng dẫn giải các bài toán chuyên đề giới hạn, tài liệu do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn gồm 3 tập:
  Tập 1. 220 bài tập trắc giới hạn của dãy số và giới hạn của hàm số có lời giải chi tiết
  Giới hạn dãy số
  + Vấn đề 1. Tìm giới hạn của dãy số bằng định nghĩa
  + Vấn đề 2. Tìm giới hạn của dãy số dựa vào các định lý và các giới hạn cơ bản
  Giới hạn hàm số
  + Vấn đề 1. Tìm giới hạn bằng định nghĩa
  + Vấn đề 2. Tìm giới hạn của hàm số
  Tập 2. Hàm số liên tục+ Vấn đề 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
  + Vấn đề 2. Xét tính liên tục của hàm số trên một tập
  + Vấn đề 3. Chứng minh phương trình có nghiệm
  Tập 3. 175 bài tập trắc nghiệm tự luyện

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục