Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Cao Tuấn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit do thầy Cao Tuấn biên soạn gồm 21 trang. Nội dung tài liệu gồm các phần:
  A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  I. LŨY THỪA

  1. Lũy thừa với số mũ nguyên
  2. Căn bậc n và lũy thừa với số mũ hữu tỉ
  3. Lũy thừa với số mũ thực
  II. HÀM SỐ LŨY THỪA
  1. Khái niệm hàm số lũy thừa
  2. Đạo hàm của hàm số lũy thừa
  3. Sự biến thiên của hàm số lũy thừa
  B. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ SỬ DỤNG KỸ THUẬT GIẢI NHANH
  C. VÍ DỤ MINH HỌA
  D. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU