Chuyên đề khối đa diện – Trần Quốc Nghĩa

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 21/7/18
  Tài liệu gồm 78 trang bao gồm lý thuyết cần nắm, hướng dẫn giải các dạng toán và bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề khối đa diện.
  – Vấn đề 1. Kiến thức cần nhớ
  – Vấn đề 2. Khối đa diện
  – Vấn đề 3. Đa diện lồi, đa diện đều
  – Vấn đề 4. Thể tích khối đa diện
  + Hình 1. Hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật (hoặc hình vuông) và SA vuông góc với đáy
  + Hình 2. Hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B và SA vuông góc với đáy
  + Hình 3. Hình chóp tứ giác đều S.ABCD
  + Hình 4. Hình chóp S.ABC, có sa vuông góc với đáy (ABC)
  + Hình 6a. Hình chóp S.ABC có một mặt bên (SAB) vuông góc với đáy (ABCD)
  H6a.1 – Góc giữa cạnh bên và mặt đáy
  H6a.2 – Góc giữa mặt bên và mặt đáy
  + Hình 6b. Hình chóp S.ABCD có một mặt bên (SAB) vuông góc với đáy (ABCD) và ABCD là hình chữ nhật hoặc hình vuông
  H6b.1 – Góc giữa cạnh bên và mặt đáy
  H6b.2 – Góc giữa mặt bên và mặt đáy
  + Hình 7. Hình lăng trụ
  Bài tập tổng hợp
  Đáp án và giải trắc nghiệm

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪