Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit – Bùi Trần Duy Tuấn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit do thầy Bùi Trần Duy Tuấn biên soạn nhằm làm tư liệu cho các em lớp 12 ôn thi kỳ thi THPT Quốc gia tham khảo, giúp các em ôn lại kiến thức nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tài liệu gồm 341 trang tuyển tập kiến thức, dạng toán, thủ thuật Casio và bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit trong chương trình Giải tích 12 chương 2.
  Chủ đề 1. Lũy thừa
  A. Kiến thức cần nắm

  I. Lũy thừa
  II. Căn bậc n
  B. Một số dạng toán liên quan về lũy thừa
  I. Viết lũy thừa với dạng số mũ hữu tỉ
  II. Tính giá trị của biểu thức
  III. Rút gọn biểu thức
  IV. So sánh các số
  C. Thủ thuật casio
  I. Phương pháp hệ số hóa biến
  II. Một số bài toán minh họa
  D. Bài tập trắc nghiệm
  Chủ đề 2. Logarit
  A. Kiến thức cơ bản
  B. Một số dạng toán về logarit

  I. Tính, rút gọn giá trị của một biểu thức chứa logarit
  II. Biểu diễn một logarit theo các logarit cho trước
  C. Thủ thuật casio
  I. Phương pháp hệ số hóa biến
  II. Một số bài toán minh họa
  D. Bài tập trắc nghiệm
  Chủ đề 3. Hàm số lũy thừa – mũ – logarit
  A. Kiến thức cần nắm

  I. Hàm lũy thừa
  II. Hàm số mũ
  III. Hàm số logarit
  B. Một số dạng toán thường gặp
  I. Tìm tập xác định của hàm số
  II. Tính đạo hàm của hàm số
  III. Tính đơn điệu của hàm số
  IV. Đồ thị của hàm số
  V. Tính giá trị biểu thức
  C. Bài tập trắc nghiệm
  Chủ đề 4. Phương trình, hệ phương trình mũ – logarit
  A. Các phương pháp giải phương trình mũ và logarit

  I. Phương pháp đưa về cùng cơ số giải phương trình mũ và logarit
  II. Phương pháp đặt ẩn phụ giải phương trình mũ và logarit
  III. Phương pháp logarit hóa giải phương trình mũ và logarit
  IV. Phương pháp hàm số để giải phương trình mũ và logarit
  V. Phương trình chứa tham số
  B. Hệ phương trình mũ và logarit
  I. Phương pháp thế
  II. Phương pháp biến đổi tương đương
  III. Phương pháp đặt ẩn phụ
  IV. Phương pháp hàm số
  C. Thủ thuật casio giải phương trình mũ – logarit
  I. Phương pháp sử dụng shift solve
  II. Phương pháp Calc
  III. Phương pháp sử dụng mode 7
  D. Bài tập trắc nghiệm
  Chủ đề 5. Bất phương trình mũ – logarit
  A. Phương pháp giải bất phương trình mũ và loagrit

  I. Phương pháp biến đổi tương đương cho bất phương trình mũ
  II. Phương pháp biến đổi tương đương cho bất phương trình logarit
  III. Phương pháp đặt ẩn phụ giải bất phương trình mũ và loagrit
  IV. Phương pháp logarit hóa giải bất phương trình mũ và logarit
  V. Phương pháp sử dụng tính chất của hàm số để giải bất phương trình mũ và logarit
  VI. Bất phương trình chứa tham số
  B. Thủ thuật casio giải bất phương trình mũ và loagrit
  I. Phương pháp 1. Calc theo chiều thuận
  II. Phương pháp 2 . Calc theo chiều nghịch
  III. Phương pháp 3. Lập bảng giá trị mode 7
  IV. Phương pháp 4. Lược đồ con rắn
  C. Bài tập trắc nghiệm
  Chủ đề 6. Các bài toán ứng dụng của hàm số mũ – logarit
  A. Các dạng toán ứng dụng của hàm số lũy thừa – mũ – logarit

  Một số khái niệm liên quan đến bài toán ngân hàng
  I. Lãi đơn
  1. Dạng 1. Cho biết vốn và lãi suất, tìm tổng số tiền có được sau n kỳ
  2. Dạng 2. Cho biết vốn và lãi suất, tổng số tiền có được sau n kỳ. Tìm n
  3. Dạng 3. Cho biết vốn, tổng số tiền có được sau n kỳ. Tìm lãi suất
  4. Dạng 4. Cho biết lãi suất, tổng số tiền có được sau n kỳ, tìm vốn ban đầu
  II. Lãi kép
  1. Dạng 1. Cho biết vốn và lãi suất, tìm tổng số tiền có được sau n kỳ
  2. Dạng 2. Cho biết vốn và lãi suất, tổng số tiền có được sau n kỳ. Tìm n
  3. Dạng 3. Cho biết vốn, tổng số tiền có được sau n kỳ. Tìm lãi suất
  4. Dạng 4. Cho biết lãi suất, tổng số tiền có được sau n kỳ. Tìm vốn ban đầu
  III. Bài toán vay trả góp – góp vốn
  IV. Bài toán lãi kép liên tục – công thức tăng trưởng mũ – ứng dụng
  Trong lĩnh vực đời sống xã hội
  1. Bài toán lãi kép liên tục
  2. Bài toán về dân số
  V. Ứng dụng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật
  B. Bài tập trắc nghiệm

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU