Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit – Lê Văn Đoàn

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/12/18
  Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit – Lê Văn Đoàn

  Tài liệu gồm 200 trang được biên soạn bởi thầy Lê Văn Đoàn tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm và tự luận chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit trong chương trình Giải tích 12 chương 2.

  1. Công thức mũ & lôgarít
  + Dạng toán 1. Công thức lũy thừa và mũ.
  + Dạng toán 2. Công thức lôgarit.
  + Rèn luyện lần 1, lần 2, lần 3.
  2. Hàm số lũy thừa, mũ và lôgarit
  + Dạng toán 1. Tìm tập xác định.
  + Dạng toán 2. Đạo hàm.
  + Dạng toán 3. Đơn điệu và cực trị.
  + Dạng toán 4. Giá trị lớn nhất & giá trị nhỏ nhất.
  + Dạng toán 5. Nhận dạng đồ thị.
  + Dạng toán 6. Bài toán lãi suất và một số bài toán thực tế khác.
  + Đề rèn luyện lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5.

  3. Phương trình mũ và lôgarít
  + Dạng toán 1. Phương trình mũ và lôgarít cơ bản (đưa về cùng cơ số).
  + Dạng toán 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.
  + Dạng toán 3. Phương pháp hàm số.
  + Dạng toán 4. Bài toán chứa tham số.
  + Đề rèn luyện lần 1, lần 2, lần 3, lần 4.
  4. Bất phương trình mũ và lôgarít
  + Dạng toán 1. Bất phương trình mũ và lôgarít cơ bản (đưa về cùng cơ số).
  + Dạng toán 2. Phương pháp đặt ẩn phụ và phương pháp hàm số.
  + Dạng toán 3. Bài toán chứa tham số.
  + Đề rèn luyện lần 1, lần 2, lần 3.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục