Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit – Lư Sĩ Pháp

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit – Lư Sĩ Pháp

  Tài liệu gồm 179 trang được biên soạn bởi thầy Lư Sĩ Pháp phân dạng và hướng dẫn giải các bài toán trắc nghiệm – tự luận chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit trong chương trình Giải tích 12 chương 2. Nội dung của cuốn tài liệu bám sát chương trình chuẩn và chương trình nâng cao về môn Toán đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

  Nội dung tài liệu được chia thành 2 phần chính:
  Phần 1. Phần tự luận: Ở phần này tôi trình bày đầy đủ lí thuyết và bài tập có hướng dẫn giải ở từng bài học. Với mong muốn mong các em nắm được phương pháp giải bài tập trước khi chuyển sang giải Toán trắc nghiệm.
  Phần 2. Phần trắc nghiệm có đáp án: Ở phần này tôi trình bày tóm tắt các lý thuyết cần nắm, kĩ năng
  làm bài trắc nghiệm, hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay cần thiết trong quá trình làm bài trắc nghiệm.

  Phần 1. Hàm số Lũy Thừa – Mũ – Lôgarit
  Bài 1. Lũy Thừa
  Bài 2. Hàm Số Lũy Thừa
  Bài 3. Lôgarit
  Bài 4. Hàm Số Mũ – Hàm Số Lôgarit
  Ôn Tập Hàm Số Lũy Thừa – Mũ – Lôgarit
  Phần 2. Phương Trình – Hệ Phương Trình – Bất Phương Trình Mũ – Lôgarit
  Bài 1. Phương Trình Mũ
  Bài 2. Phương Trình Lôgarit
  Bài 3. Hệ Phương Trình Mũ – Lôgarit
  Bài 4. Bất Phương Trình Mũ
  Bài 5. Hệ Phương Trình Lôgarit
  Ôn tập Phương Trình – Hệ Phương Trình – Bất Phương Trình Mũ – Lôgarit
  TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II
  Bài 1. Lũy thừa – Hàm số lũy thừa
  Bài 2. Lôgarit
  Bài 3. Hàm Số Mũ – Hàm Số Lôgarit
  Bài 4. Phương Trình – Hệ Phương Trình – Bất Phương Trình Mũ – Lôgarit
  Ôn tập chương II
  Một số câu trong kì thi THPT


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU