Cơ Sở Hóa Học Hữu Cơ - Tập 2 - Thái Doãn Tĩnh

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Bộ sách “Cơ sở hó học hữu cơ” được biên soạn theo chương trình đào tạo môn học hoá hữu cơ cơ bản ở hệ đại học và hệ cao học trong nhiều năm giảng dạy ở đại học sư phạm. Bộ sách trình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, phương pháp tổng hợp, tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất hidrocacbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử. Nội dung bộ sách được trình bày trong 18 chương và chia làm ba tập:
  – Tập 1: Chương 1 đến chương 7
  – Tập 2: Chương 8 đến chương 12
  – Tập 3: Chương 13 đến chương 18


  09.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪