Công nghệ 10 Bài 30: Thực hành phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. Chuẩn bị:
  • Tài liệu:
   • Bảng tiêu chuẩn ăn (nhu cầu dinh dưỡng) của các loại vật nuôi.

   • Bảng thành phần và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn.

   • Giá của từng loại thức ăn.
  • Dụng cụ: Máy tính cá nhân, giấy, bút.
  II. Nội dung thực hành:

  1. Bài tập:
  Phối hợp hỗn hợp thưc ăn có 17% pôtêin cho lợn ngoại nuôi thịt, giai doạn lợn choai (khối lượng từ 20 đến 50 kg) từ các loại nguyên liệu: Thức ăn hỗn hợp đậm đặc; ngô và cám gạo loại I (tỉ lệ ngô/cám là 1/3). Tính giá thành của 1kg hỗn hợp từ các dữ liệu trong bảng sgk.

  [​IMG]

  2. Bài giải:
  Bài toán trên có thể giải theo 2 phương pháp: phương pháp đại số và phương pháp hình vuông Pearson.

  a) Phương pháp đại số

  • Giả sử ta chọn tỉ lệ Ngô / cám gạo là : 1 / 3. Tỉ lệ Protein có trong hỗn hợp ngô và cám gạo là :
  [( 9% x1 ) + ( 13% x 3 ) ] : 4 = 12%​

  • Gọi tỉ lệ thức ăn hỗn hợp đậm đặc là x và tỉ lệ hỗn hợp ngô và cám gạo là y

  • Theo đề ra, ta có hệ phương trình :
  x + y = 100 (kg)

  0.42x + 0.12y = 17 (kg)​

  Giải hệ pt, ta được : x = 16.67 (kg) , y = 83.33 (kg)

  Vậy, khối lượng ngô có trong hỗn hợp là : 83.33 : 4 = 20.83 (kg)

  Khối lượng cám gạo có trong hỗn họp là : 83.33 – 20.83 = 62.50 (kg)

  Khối lượng hỗn hợp đậm đặc : 16.67 (kg)

  b) Phương pháp hình vuông Pearson.

  • Gọi hỗn hợp 1 là thức ăn hỗn hợp đậm đặc, hỗn hợp 2 là hỗn hợp cám gạo và ngô theo tỉ lệ ngô / cám là 1 / 3, ta có :

  • Tỉ lệ protein của hỗn hợp 2 là : 12 %
  [​IMG]

  Vậy, khối lượng ngô có trong hỗn hợp là : 83.33 : 4 = 20.83 (kg)

  Khối lượng cám gạo có trong hỗn hợp là : 83.33 – 20.83 = 62.50 (kg)

  Khối lượng hỗn hợp đậm đặc : 16.67 (kg)

  c) Kiểm tra giá trị dinh dưỡng và tính giá thành của hỗn hợp:

  [​IMG]

  d) Kết Luận:
  • Dùng 20.83kg ngô, 62.50kg cám gạo, 16.67kg hỗn hợp đậm đặc trộn với nhau để tạo ra 100kg thức ăn hỗn hợp có 17 % protein.

  • Giá thành của 1kg thức ăn hỗn hợp này là : 2950.14đ

  • Lưu ý, cách tính năng lượng trao đổi của 1kg thức ăn hỗn hợp tạo thành cũng giống như cách tính giá tiền
  III. Đánh giá kết quả:
  Thành phần dinh dưỡng một số loại thức ăn

  [​IMG]