Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. Chuẩn bị
  • Chuẩn bị chi tiết mẫu hoặc đề bài và bản vẽ chi tiết cần chế tạo

  • Chuẩn bị các dụng cụ và vật liệu cần thiết cho bài thực hành: bút chì, thước kẻ, êke, giấy vẽ…
  II. Nội dung thực hành
  • Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo

  • Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chi tiết
  Ví dụ: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết chốt cho trên hình vẽ 18.1

  [​IMG]

  1. Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo
  • Chi tiết được làm bằng thép có dạng hình trụ tròn xoay, gồm hai phần có đường kính và chiều dài khác nhau

  • Hai đầu có vát mép
  2. Cấu tạo của chốt cửa:
  • Có 2 khối hình trụ tròn xoay với 2 bậc có chiều chiều dài và đường kính khác nhau.
   • Đường kính: 20 và 25 mm.

   • Hai đầu côn có kích thước: 1x45o

   • Chiều dài cả hai khối: 40 mm được chia làm 2 phần: phần ngắn 15 mm và phần dài 25 mm.
  • Vật liệu chế tạo: bằng thép.
  3. Lập quy trình công nghệ chế tạo
  Bước 1: Chọn phôi

  • Chọn vật liệu đảm bảo thoả mãn độ bền theo yêu cầu sử dụng

  • Đường kính phôi phải lớn hơn đường kính lớn nhất của chi tiết, chiều dài phôi phải lớn hơn chiều dài chi tiết
  Bước 2: Lắp phôi lên mâm cặp của máy tiện

  [​IMG]
  Bước 3: Lắp dao lên đài gá dao của máy tiện

  [​IMG]

  Bước 4: Tiện (khoả) mặt đầu

  [​IMG]

  Bước 5: Tiện phần trụ \(\emptyset \) 25, dài 45mm

  [​IMG]  Bước 6: Tiện trụ \(\emptyset \) 20 dài 25mm

  [​IMG]

  Bước 7: Vát mép 1×450

  [​IMG]

  Bước 8: Cắt đứt đủ chiều dài 40mm

  [​IMG]

  Bước 9: Đảo đầu, vát mép 1×45o

  [​IMG]


  Bài tập minh họa
  Lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết sau:
  [​IMG]

  Hướng dẫn giải
  1. Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo

  • Chi tiết được làm bằng thép có dạng hình trụ tròn xoay, gồm ba phần có đường kính và chiều dài khác nhau

  • Hai đầu có vát mép
  2. Lập quy trình công nghệ chế tạo
  Bước 1: Chọn phôi

  • Chọn vật liệu đảm bảo thoả mãn độ bền theo yêu cầu sử dụng

  • Đường kính phôi phải lớn hơn đường kính lớn nhất của chi tiết (>20mm), chiều dài phôi phải lớn hơn chiều dài chi tiết (>30mm)
  Bước 2: Lắp phôi lên mâm cặp của máy tiện

  [​IMG]

  Bước 3: Lắp dao lên đài gá dao của máy tiện

  [​IMG]

  Bước 4: Tiện (khoả) mặt đầu

  [​IMG]  Bước 5: Tiện phần trụ \(\emptyset \) 20, dài 35mm

  [​IMG]

  Bước 6: Tiện trụ \(\emptyset \) 15 dài 20mm

  [​IMG]

  Bước 7: Tiện trụ \(\emptyset \)10 dài 5mm

  [​IMG]

  Bước 8: Vát mép 1×45o

  [​IMG]

  Bước 9: Cắt đứt đủ chiều dài 30mm

  [​IMG]

  Bước 10: Đảo đầu, vát mép 1×45o

  [​IMG]
   
  Lê Viết Thành Công thích bài này.