Công nghệ 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. Phương pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG 1)
  1. Xây dựng nội dung
  [​IMG]

  Hình 1. Phương pháp chiếu góc thứ nhất

  2. Phương pháp
  • Chiếu vật thể lên ba mặt phẳng P1, P2, P3 ta thu được các hình chiếu vuông góc tương ứng trên đó là A, B, C:
   • A: Hình chiếu đứng
   • B: Hình chiếu cạnh
   • C: Hình chiếu cạnh
  • Đường biểu diễn:
   • Các đường bao thấy sẽ thể hiện bằng nét liền đậm
   • Các đường khuất sẽ thể hiện bằng nét gạch mảnh (nét đứt)
   • Các đường tâm, đường trục sẽ thể hiện bằng nét gạch chấm mảnh
  3. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ
  Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng bản vẽ, ta sẽ phải xoay P2 và P3 về cùng mặt phẳng với P1 bằng cách:
  • Xoay P2 xuống phía dưới một góc 90o
  • Xoay P3 sang phải một góc 90o
  • Khi đó ta sẽ thu được hình chiếu vuông góc của vật thể trên mặt phẳng bản vẽ
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Hình 2. Vị trí các hình chiếu theo PPCG1

  Khi đó trên bản vẽ kĩ thuật:
  • Hình chiếu bằng B đặt dưới hình chiếu đứng A
  • Hình chiếu cạnh C sẽ đặt bên phải hình chiếu đứng A
  => Phương pháp này được sử dụng phổ biến ở nước ta và hầu hết các nước châu Âu.

  II. Phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG 3)
  1. Xây dựng nội dung

  [​IMG]

  Hình 3. Phương pháp chiếu góc thứ ba

  2. Phương pháp
  • Chiếu vật thể lên ba mặt phẳng P1, P2, P3 ta thu được các hình chiếu vuông góc tương ứng trên đó là A, B, C:
   • A: Hình chiếu đứng
   • B: Hình chiếu cạnh
   • C: Hình chiếu cạnh
  • Đường biểu diễn:
   • Các đường bao thấy sẽ thể hiện bằng nét liền đậm
   • Các đường khuất sẽ thể hiện bằng nét gạch mảnh (nét đứt)
   • Các đường tâm, đường trục sẽ thể hiện bằng nét gạch chấm mảnh
  3. Vị trí các hình chiếu
  Chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng bản vẽ:
  • Xoay P2 lên trên một góc 90o
  • Xoay P3 sang trái một góc 90o
  • Khi đó ta cũng sẽ thu được hình chiếu vuông góc của vật thể trên mặt phẳng bản vẽ
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Hình 4. Vị trí các hình chiếu theo PPCG 3

  Khi đó trên bản vẽ kĩ thuật:
  • Hình chiếu bằng B đặt phía trên hình chiếu đứng A
  • Hình chiếu cạnh C đặt ở bên trái hình chiếu đứng A
  => Phương pháp này được sử dụng phổ biến ở các nước châu Mỹ và một số nước khác


  Bài tập minh họa
  Bài tập 1
  Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3

  [​IMG]

  • Hãy đánh dấu (X) vào bảng 2.1 để chỉ rỏ sự tương quan giữa các hướng chiếu với các hình chiếu
  • Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 vào bảng 2.2
  [​IMG]

  Gợi ý trả lời:

  [​IMG]