Công nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. Thiết kế
  • Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn.
  1. Các giai đoạn thiết kế:
  • Các giai đoạn thiết kế lập thành một sơ đồ thiết kế.
  [​IMG]

  • Ngày nay máy tính đã được sử dụng rộng rãi trong thiết kế và chế tạo. Thiết kế trợ giúp bằng máy tính (Computer Aided Design, viết tắt là CAD) đã mang lại hiệu quả rất to lớn.
  2. Thiết kế hộp đồ dùng học tập:
  a, Hình thành ý tưởng xác định đề tài:

  • Hộp đựng đồ dùng học tập
  b, Thu thập thông tin:

  • Hộp có chiều dài 350mm, rộng 220mm, gồm 3 bộ phận.
   • Ống đựng bút (1).

   • Ngăn để sách vở (2).

   • Ngăn để dụng cụ (3).
  [​IMG]

  c, Chế tạo thử:

  • Làm mô hình

  • Chế tạo thử.
  [​IMG]

  d, Phân tích, đánh giá:

  e, Hoàn thiện bản vẽ:

  [​IMG]

  II. Bản vẽ kĩ thuật
  1, Khái niệm
  • Bản vẽ kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật được trình bài dưới dạng đồ hoạ theo quy tắc thống nhất.
  2, Các loại bản vẽ kĩ thuật
  • Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, kiểm tra, chế tạo, lắp ráp, sử dụng các máy móc và thiết bị.
  [​IMG]

  • Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra sử dụng các công trình xây dựng.
  [​IMG]

  3, Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế
  • Trong quá trình thiết kế từ khi hình thành ý tưởng đến khi lập hồ sơ kĩ thuật cần qua các giai đoạn thiết kế như sau:
   • Giai đoạn hình thành ý tưởng: vẽ sơ đồ hoặc phác hoạ sản phẩm.

   • Giai đoạn thu thập thông tin: đọc các bản vẽ liên quan đến sản phảm khi thiết kế, lập các bản vẽ phác của sản phẩm.

   • Giai đoạn thẩm định: trao đổi ý kiến thông qua các bản vẽ thiết kế sản phẩm.

   • Giai đoạn lập hồ sơ kĩ thuật: lập các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm.

  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  Ghép cột bên trái và bên phải sao cho phù hợp nhất.

  [​IMG]

  Hướng dẫn giải
  1-C; 2-A

  • Bản vẽ xây dựng: Bản vẽ cầu thang

  • Bản vẽ cơ khí: Bản vẽ lắp của tay quay
  Bài 2:
  Hãy điền các từ thích hợp vào chổ trống.

  1.Thiết kế là quá trình hoạt động…………..của người thiết kế.
  2. Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng được gọi chung là………………......

  Hướng dẫn giải
  1. Sáng tạo

  2. bản vẽ kĩ thuật

  Bài 3:
  Vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với thiết kế là?

  A. Vẽ được bản vẽ phác

  B. Trao đổi ý kiến với đồng nghiệp

  C. Vẽ bản vẽ chi tiết và tổng thể

  D. Tất cả các ý kiến trên

  Hướng dẫn giải
  • Chọn đáp án D
   • Tất cả các ý kiến trên