Công nghệ 8 Bài 10: Bài thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. Chuẩn bị
  • Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy

  • SGK, vở ghi.
  II. Nội dung thực hành
  [​IMG]

  Bản vẽ chi tiết vòng đai

  1. Đọc khung tên.
  [​IMG]

  2. Đọc hình biểu diễn.
  [​IMG]

  3. Đọc kích thước.
  [​IMG]

  • Kích thước chung của chi tiết - 140, 50, R39.

  • Kích thước các phần của chi tiết

  • Đường kính trong ф 25.

  • Chiều dày 10.

  • Đường kính lỗ ф 12.

  • Khoảng cách 2 lỗ 110
  4. Đọc yêu cầu kĩ thuật.
  5. Tổng hợp.

  III. Các bước tiến hành
  • Cần nắm vững cách đọc bản vẽ chi tiết

  • Đọc bản vẽ vòng đai theo trình tự
  [​IMG]

  Cách đọc bản vẽ chi tiết vòng đai