Công nghệ 8 Bài 16: Bài thực hành - Đọc bản vẽ nhà đơn giản

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. Chuẩn bị
  • Dụng cụ vẽ: Thước, êke, compa…

  • Vật liệu: giấy vẽ khổ A4, bút chì, giấy nháp…

  • Đề bài bản vẽ lắp bộ ròng rọc.
  II. Nội dung thực hành
  • Bản vẽ nhà ở:
  [​IMG]

  • Đọc bản vẽ nhà:
  [​IMG]

  Trình tự đọc bản vẽ nhà

  III. Các bước tiến hành
  [​IMG]

  Bước 1: Đọc khung tên.

  • Tên gọi ngôi nhà

  • Tỉ lệ bản vẽ
  Bước 2: Phân tích hình biểu diễn.

  • Tên gọi hình chiếu

  • Tên gọi mặt cắt
  Bước 3: Phân tích kích thước.

  • Kích thước chung

  • Kích thước từng bộ phận
  Bước 4: Đọc các bộ phận.

  • Số phòng

  • Số cửa đi và cửa sổ

  • Các bộ phận khác
   
  aefafa thích bài này.