Công nghệ 8 Bài 52: Thực hành - Thiết bị đóng cắt và lấy điện

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. CHUẨN BỊ
  • Tranh vẽ cấu tạo của một số thiết bị đóng – cắt và lấy điện.

  • Một số thiết bị: Cầu dao, các loại công tắc điện, ổ cắm, phích cắm điện tháo lắp được, tua vít hai cạnh hoặc bốn cạnh.
  II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỰC HÀNH
  1. Tìm hiểu số liệu kĩ thuật
  • Các số liệu kỹ thuật ghi trên các thiết bị điện :
   • Vỏ của công tắc ghi: 220V-10A.

   • Vỏ của cầu dao ghi: 250V-15A.

   • Vỏ của ổ điện ghi: 250V-10A.

   • Vỏ của phích cắm điện ghi: 250V-5A.
  • Giải thích ý nghĩa:
   • Công tắc: Điện áp định mức: 220V.
    • Dòng điện định mức: 10A.
   • Cầu dao: Điện áp định mức: 250V.
    • Dòng điện định mức: 15A.
   • Ổ điện: Điện áp định mức: 250V.
    • Dòng điện định mức: 10A.
   • Phích cắm điện: Điện áp định mức: 250V.
    • Dòng điện định mức: 5A
  [​IMG]


  2. Tìm hiểu cấu tạo của các thiết bị

  a. Công tắc điện

  [​IMG]

  • Công tắc: Cực động và cực tĩnh tiếp xúc nhau làm kín mạch khi đóng công tắc, hai cực tách rời nhau làm mạch hở khi ngắt công tắc.
  [​IMG]

  • Chú ý : Xác định vị trí cực động, cực tĩnh.
  b. Cầu dao

  [​IMG]

  • Cầu dao: Khi 2 bộ phận tiếp điện tiếp xúc nhau thì mạch điện được nối. Khi chúng tách rời nhau thì mạch điện bị cắt.
  [​IMG]

  c. Ổ điện

  [​IMG]

  • Ổ điện: Có vỏ và hai cực tiếp điện bằng đồng là chỗ lấy điện.
  [​IMG]

  d. Phích cắm điện

  [​IMG]
  [​IMG]

  • Phích cắm điện: Chốt tiếp điện bằng đồng được lắp vào thân và kẹp chặt đầu dây dẫn bằng đai ốc, dùng để cắm vào các ổ lấy điện, lấy điện cho các dụng cụ điện.
  [​IMG]

  [​IMG]

  Nối trung hòa bảo vệ