Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng và bài tập áp dụng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

   

  Các file đính kèm:

  • 01.png
   01.png
   Kích thước:
   3.1 KB
   Đọc:
   16
  • 02.png
   02.png
   Kích thước:
   4.2 KB
   Đọc:
   17
  • 03.png
   03.png
   Kích thước:
   2.8 KB
   Đọc:
   19
  • 04.png
   04.png
   Kích thước:
   2.7 KB
   Đọc:
   17
  • 05.png
   05.png
   Kích thước:
   2.6 KB
   Đọc:
   17
  • 06.png
   06.png
   Kích thước:
   2.8 KB
   Đọc:
   19
  • 07.png
   07.png
   Kích thước:
   3 KB
   Đọc:
   18
  • 08.png
   08.png
   Kích thước:
   5.4 KB
   Đọc:
   17
  • 09.png
   09.png
   Kích thước:
   2.7 KB
   Đọc:
   18
  • 10.png
   10.png
   Kích thước:
   3.6 KB
   Đọc:
   19
  • 11.png
   11.png
   Kích thước:
   6.7 KB
   Đọc:
   19
  • 12.png
   12.png
   Kích thước:
   6.4 KB
   Đọc:
   16
  • 13.png
   13.png
   Kích thước:
   3.9 KB
   Đọc:
   19
  • 14.png
   14.png
   Kích thước:
   3.7 KB
   Đọc:
   18
  • 15.png
   15.png
   Kích thước:
   3.8 KB
   Đọc:
   19
  • 16.png
   16.png
   Kích thước:
   3.5 KB
   Đọc:
   19