Daily Warm-Ups Reading Grade 3

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Cuốn sách "Daily warm-ups reading grade 3" là quyển thứ ba trong bộ sách luyện đọc nổi tiếng gồm 10 quyển (có cấp độ từ 1-8). Bộ sách này cung cấp một cách phong phú các chủ đề khác nhau từ (động vật, tiểu sử, lịch sử, cho đến khoa học...), nó đưa đến 150 bài đọc giúp các em bước đầu tự xây dựng các kỹ năng đọc hiểu tiếng anh.
  Các chủ đề trong loạt bài này bao gồm:
  động vật
  tiểu sử
  lịch sử
  khoa học
  sự kiện hiện tại
  truyện cổ tích/ truyện ngụ ngôn
  tiểu thuyết lịch sử
  tiểu thuyết đương đại
  tưởng tượng
  bí ẩn/ hồi hộp/ phiêu lưu
  Các loạt bài ngắn gọn dễ hiểu, đồng thời có lồng ghép những câu hỏi dựa trên quy tắc phân loại của Bloom để cho các con có được kỹ năng đọc hiểu tốt hơn. Qua Daily Warm-Ups, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, những nội dung được trình bày trong bộ sách sẽ kích thích được khả năng sáng tạo, đặt nền móng cho sự phân tích tư duy ngay từ lúc nhỏ cho các con. Là tiền đề để phát triển ngôn ngữ và trí tuệ toàn diện cho các em sau này.


  10.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪