Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng về Lớp đất (hay thổ nhưỡng) là gì

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng:
  Lớp đất (hay thổ nhưỡng) là:
  ☐ Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa.
  ☐ Lớp vật chất mỏng có độ phì.
  ☐ Tất cả các ý trên.
  Lời giải chi tiết
  Lớp đất (hay thổ nhưỡng) là:
  ☐ Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa.
  ☐ Lớp vật chất mỏng có độ phì.
  ☒ Tất cả các ý trên.