Đề cương môn học Kỹ năng học tập - Thông tin về Môn học - Mô tả môn học - Nội dung môn học

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Tên môn học: Kỹ năng học tập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png 2.1. Mô tả tổng quát
  Môn Kỹ năng học tập là môn học đầu tiên trong chương trình. Môn học giới thiệu về hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường; cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia học trực tuyến.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png 2.2. Mục tiêu môn học
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 2.2.1. Mục tiêu chung
  Sau khi học xong môn học này, học viên có thể khái quát hóa về môi trường học tập trực tuyến. Đây là tiền đề quan trọng để học viên sử dụng thành thạo quy trình học tập trực tuyến, nhận biết các thách thức và giải pháp vượt qua những khó khăn trong học tập.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 2.2.2. Mục tiêu cụ thể
  Sau khi học xong môn học nay, học viên có thể:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-03.png 2.2.2.1. Kiến thức
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Trình bày được hệ thống và nguyên lý đào tạo trực tuyến.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Khái quát hóa được các Quy chế, Quy định trong quá trình học tập trực tuyến.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Phân biệt được các hoạt động học tập trực tuyến.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Trình bày được các kiến thức cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm và các nguyên tắc, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong một số trường hợp thông thường.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Nắm vững các kiến thức cơ bản về stress, căng thẳng tâm lý, áp lực học tập, công việc và các phương pháp giải tỏa các áp lực trong học tập, cân bằng cảm xúc, tâm lý cá nhân khi gặp vấn đề, tình huống không mong muốn.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Xác định được mục tiêu học tập, sắp xếp và quản lý được thời gian biểu cho các môn học trực tuyến phù hợp với lịch làm việc của cá nhân.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-03.png 2.2.2.2. Kỹ năng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Nhận biết được các thách thức và các giải pháp vượt qua
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Sử dụng thành thạo công đào tạo trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Vận dụng các kiến thức đã học để khai thác hiệu quả hơn năng lực cá nhân, phương pháp phối hợp làm việc giữa các cá nhân khi tham gia làm việc theo nhóm.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Tự rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo và vận dụng các phương pháp tư duy đó trong giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-03.png 2.2.2.3. Thái độ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Khẳng định sự lựa chọn của bản thân và niềm tự hào
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Tích cực, hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng, mục đích giao tiếp cụ thể.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Lạc quan, chủ động chia sẻ, điều chỉnh cảm xúc, hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề căng thẳng, áp lực không mong muốn trong học tập.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Yêu thích và có trách nhiệm với việc tham gia học tập trực tuyến.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png STT: 1
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Mục, tiểu mục:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 1.1. Môi trường học tập trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 1.2. Khó khăn và thách thức.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 1.3. Nguyên lý ELITES
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 1.4. Tiếp cận hệ thống đào tạo
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Mục tiêu:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Trình bày được mục đích của khóa học kỹ năng và lợi ích cho người học
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Xác định được hệ thống đào tạo và các tài nguyên cho sinh viên của Trường để học hiệu quả nhất
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Nhận biết được các thách thức và cách thức để vượt qua
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png STT: 2
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Mục, tiểu mục:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 2.1. Sinh hoạt quy chế
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 2.2. Hướng dẫn sử dụng lịch trình học tập và diễn đàn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 2.3. Hướng dẫn sử dụng Cổng đào tạo trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Mục tiêu:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Khái quát được các quy chế và quy định học tập trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Nhận định được phương thức, qui trình học tập trên Cổng đào tạo trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Thực hiện thành thạo các hoạt động học tập trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Lập thời khoá biểu cá nhân dựa trên lịch trình học tập môn học
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png STT: 3
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Mục, tiểu mục:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 3.1. Kỹ năng thiết lập mục tiêu
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 3.2. Kỹ năng quản lý thời gian
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 3.3. Kỹ năng làm việc nhóm
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Mục tiêu:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Sử dụng thành thạo mẫu Kế hoạch học tập và các phương pháp tự đánh giá mức độ hoàn thành
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Giải thích được các nguyên tắc của quản lý thời gian hiệu quả
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Lập được kế hoạch công việc ứng với thời gian học tập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Nêu được các thách thức của việc thực hiện kế hoạch thời gian và cách giải quyết
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png STT: 4
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Mục, tiểu mục:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 4.1. Kỹ năng cải thiện khả năng tập trung
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png 4.2. Kỹ năng tự tạo động lực trong học tập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Mục tiêu:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Cải thiện khả năng tập trung
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Khẳng định lợi ích của việc tự chủ và tác hại nếu thiếu tự chủ trong học tập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Hình thành nên sự tự giác trong học tập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Cảm nhận được thách thức và niềm vui khi vượt qua thách thức