Đề cương ôn tập HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề cương ôn tập HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

  Đề cương ôn tập HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm 47 trang trình bày kiến thức, hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm – tự luận môn Địa lý 11 giúp học sinh rèn luyện chuẩn bị cho kỳ thi giữa và cuối học kỳ 1 môn Địa lý 11.

  Trích dẫn đề cương ôn tập HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
  + Đặc điểm của các nước đang phát triển là:
  A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều.
  B. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
  C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
  D. Năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
  + Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:
  A. Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
  B. Công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
  C. Công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu.
  D. Công nghệ điện tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.
  + Nhận xét đúng nhất về hoạt động đầu tư nước ngoài thời kỳ 1990 – 2004 là:
  A. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
  B. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng thấp, trong đó một số hoạt động giảm sút là các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
  C. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiểm tỉ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động công nghiệp khai khoáng, cơ khí chế tạo, kỹ thuật điện – điện tử.
  D. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực sản xuất vật chất chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động công nghiệp.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪